About

A non-political, bilingual society to foster and promote interest in Wales, the language, and Welsh affairs. Cymdeithas anwleidyddol, ddwyieithog i hyrwyddo diddordeb yng Nghymru a'r Iaith.

Cymdeithas anwleidyddol, ddwyieithog i hyrwyddo a meithrin diddordeb yng Nghymru, yr Iaith Gymraeg a materion Cymreig. A non-political, bilingual society to foster and promote interest in Wales, the Welsh language and Welsh affairs.